[Giftcode] 400 Giftcode Hắc Tây Du

[Giftcode] 400 Giftcode Hắc Tây Du

Thời gian: 22/05/2014 – 22/05/2015

Giftcode Open Beta chứa: 20.000 tu vi, 1 túi ngọc level 3, 20.000 vàng, 1 phù tăng căn cốt.

Thành viên phải đáp ứng được các yêu cầu chung:

Level tối thiểu: 1

Phí: 0 SP