[Giftcode] 1000 Giftcode Cửu Âm Chân Kinh

Cửu Âm Chân Kinh

Nhập Vai
  Game Cài Đặt

  • Phát hành bởi:GOSU
  • Trang chủ:

    cuuam.gosu.vn

  • Ngày ra mắt: Chưa xác định


Theo dõi

[Giftcode] 1000 Giftcode Cửu Âm Chân Kinh

Thời gian: 21/12/2013 – 21/12/2014

Mỗi code bao gồm: 20 Đại Linh Đan, 20 Tục Mệnh Hoàn, 100 Hàn Nha Thảo, bộ thời trang Linh Hiệp, bộ thời trang Truy Sương, ngựa Mã Tiêu và 200 Lượng Bạc.

Thành viên phải đáp ứng được các yêu cầu chung:

Level tối thiểu: 1

Phí: 0 SP