[Giftcode] 100 Giftcode Gunbound Mobile

[Giftcode] 100 Giftcode Gunbound Mobile

Thời gian: 14/01/2014 – 17/01/2014

Mỗi Giftcode trị giá 800K:

– 1 bộ đồ trị giá 300k
– và 500k tiền mặt thưởng cho người chơi mới

Thành viên phải đáp ứng được các yêu cầu chung:

Level tối thiểu: 1

Phí: 0 SP