Cổng thông tin

[Video] [LMHT] 3 Huyết Kiếm, Darius giết Leblanc sau nửa giây

hunter06121991 - 24/04/2014

Darius chém phát gục luôn...

Trang chủ Endgame:

http://endgame.vn


Endgame TV:

http://tv.endgame.vn


 

Nhúng video
  • Facebook Lưu ý: - Bình luận đúng mực, nội dung liên quan đến bài viết.
Bình luận

Fanpage