Cổng thông tin

Các thanh niên Bra-xin bất ngờ vì danh tính của Faker. Trình độ rank Kim Cương Bra-xin như thế nào?

trunghaivn - 08/05/2017

Bạn có biết khi Faker cầm Lucian ra Mid tại máy chủ Bra-xin thì các thanh niên tại đây phản ứng như thế nào không?

 

Nhúng video
  • Facebook Lưu ý: - Bình luận đúng mực, nội dung liên quan đến bài viết.
Bình luận

Fanpage